Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Szymon Drgas

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

szymon.drgas@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 34

ResearcherID

F-7719-2014

ORCID

0000-0002-4603-8894

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska