Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

tomasz.pajchrowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 85

ResearcherID

N-1203-2014

ORCID

0000-0002-0002-7161

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska