Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Kowalczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

wojciech.kowalczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 43

ORCID

0000-0001-5762-6301

ResearcherID

M-2927-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=jj9qus4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (28)