Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Kowalczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

wojciech.kowalczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 43

ResearcherID

M-2927-2014

ORCID

0000-0001-5762-6301

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=jj9qus4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS