Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The methodology of controlling manufacturing Processes with the use of multivariate statistical process control tools

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 17 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

89 - 93