Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) na emisję gazowych składników spalin silnika turbinowego GTM-120

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2014 | Numer: z. 101

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

83 - 90

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7