Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Management

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 18 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

43 - 57

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12