Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Morphology of polyacrylate/nanosilica composites as studied by micro-Raman spectroscopy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 1070

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

2014

Strony (od-do)

131 - 136

DOI

10.1016/j.molstruc.2014.04.062

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

1,602