Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Puzzle of the La I Lines 6520.644 Å and 6519.869 Å

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Spectral Analysis Reviews

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 2 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

10 - 18