Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Granice ludzkiej wyobraźni. Natura i architektura w dobie technologii cyfrowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2014 | Numer: 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

41 - 46

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1