Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Galeria Matematyki w Muzeum Nauki w Londynie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2014 | Numer: 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

85 - 87

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0