Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Urbanistyczno-architektoniczne wyznaczniki jakości współczesnych struktur mieszkalnych : analiza porównawcza wybranych realizacji poznańskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

236

ISBN

978-83-7775-340-8