Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

MIXDES 2013 : 20th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", Gdynia, June 20-22, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

Department of Microelectronics and Computer Science, Lodz University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-63578-00-8

Rozdziały
Konferencja

MIXDES 2013 : 20th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", 20-22.06.2013, Gdynia, Poland