Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

18th IEEE European Test Symposium (ETS 2013), Avignon, 27-30 May 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-6376-1

Rozdziały
Konferencja

18th IEEE European Test Symposium (ETS 2013), 27-30.05.2013, Avignon, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)