Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG 2014, Warsaw, Poland, September 15-17, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

ISBN

978-3-319-11330-2

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Computer Science

Rozdziały
Multi-robot, EKF-Based Visual SLAM System (s. 562-569)
The EKF-Based Visual SLAM System with Relative Map Orientation Measurements (s. 570-577)
Konferencja

International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG), 15-17.09.2014, Warsaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)