Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

International Conference on High Voltage Engineering and Application : ICHVE, Poznań, Poland, 8-11 September 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-6613-4

Rozdziały
Analysis of acoustic emission signals accompanying the process of electrical treeing of epoxy resins (s. 1-4)
Konferencja

International Conference on High Voltage Engineering and Application : ICHVE, 8-11.09.2014, Poznań, Polska