Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia - Nowe Wyzwania dla Nauki i Przemysłu : materiały konferencyjne, Poznań, 5 grudnia 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62783-02-1

Rozdziały
Zastosowanie materiału mezoporowatego SBA-15 w procesie adsorpcji wybranych herbicydów (s. 190)
Zastosowanie krzemionkowych materiałów mezoporowatych w procesie adsorpcji organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń środowiska (s. 191)
Konferencja

IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia - Nowe Wyzwania dla Nauki i Przemysłu, 5.12.2014, Poznań, Poland