Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

International Conference Acoustic Climate Inside and Outside Buildings, 23-26 September, 2014, Vilnius, Lithuania

Rok publikacji

2014

Wydawca

Vilnius Gediminas Technical University

Data opublikowania

2014

ISBN

978-609-457-704-8

Rozdziały
Contemporary two-storey churches - acoustic investigations (s. 1)
Konferencja

International Conference Acoustic Climate Inside and Outside Buildings, 23-26.09.2014, Vilnius, Lithuania