Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2014 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Anchorage, AK, 27.06.-02.07.2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-5053-9

Rozdziały
RESTful Web Service Mining: Simple Algorithm Supporting Resource-Oriented Systems (s. 694-695)
Konferencja

21st IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 27.06.2014 - 02.07.2014, Anchorage, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)