Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", Poznań 2013, Poznań, 1-3 lipca, 2013

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Zastosowanie cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych podczas oznaczania rtęci metodą CV AAS (s. 114)
Konferencja

VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", 1-3.07.2013, Poznań, Poland