Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62783-02-1

Rozdziały
Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie
Nanostruktury srebra w połączeniu z nieorganicznym nośnikiem tlenkowym stabilizowane lignosulfonianem sodu (s. 77)
Nanostruktury metali szlachetnych w połączeniu z nieorganicznym nośnikiem tlenkowym stabilizowane lignosulfonianem sodu (s. 78)
Wykorzystanie techniki elektromigracyjnej do oznaczania talu w próbkach środowiskowych (s. 80)
Adsorpcja talu z roztworu wodnego przy udziale łupin Juglans Regia, Sapindus Mukorossi i koloidalnego złota (s. 81)
Synteza i właściwości nanostruktur złota stabilizowanych lignosulfonianami (s. 82)
Sorbenty stosowane w mikroekstrakcji do fazy stałej do wzbogacania jonów metali i związków metaloorganicznych (s. 88)
Zastosowanie technik mikroekstrakcji opartych na cieczach jonowych do wzbogacania wybranych form rtęci (s. 89)
Konferencja

IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, 5.12.2014, Poznań, Poland