Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych oraz promieniowych funkcji bazowych do analizy przepływu płynu z wymianą ciepła w rurach pofalowanych podłużnie

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

215 - 228

Book

Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.