Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ zastosowania gazu ziemnego jako paliwa na emisję związków toksycznych pojazdów różnych kategorii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

247 - 255

Książka

Silniki Spalinowe i ekologia : praca zbiorowa / pod red. Władysława Mitańca