Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie ontologii konstruktywnych deskrypcji i sytuacji c.DnS do zbudowania modelu konceptualnego systemu wspomagającego pracę dochodzeniowo-śledczą

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

181 - 196

Book

Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą / pod red. Radosława P. Katarzyniaka, Witolda Rekucia