Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Book

IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014

Presented on

IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, 5.12.2014, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.