Processing may take a few seconds...

Article


Title

Selection of temperature measuring points in a cylinder

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

PL Dobór punktów pomiaru temperatury w walcu

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • temperature measurement
  • heat treatment
  • direct and inverse problems
  • radiation
PL
  • pomiar temperatury
  • obróbka cieplna
  • zagadnienie proste i odwrotne
  • promieniowanie
Abstract

EN This paper presents the method of selection of temperature measuring points in a cylinder. Measuring points were selected with regard to technological capabilities of spot drilling and the accuracy of measuring system of the heat-treating furnace VTR PP. Analysis showed where thermocouples should be located so that the heat flow in the heated cylinder was minimally disturbed. Calculation model developed in the FreeFEM++ environment is presented in this paper. It includes unsteady heat conduction equation and depended on temperature heat conduction coefficient as well as specific heat for the material of the cylinder. Finite elements method was used for calculations. This method can be applied for cylinder geometry irrespective of heating parameters and the material the heated element is made of.

PL W pracy przedstawiono metodę doboru punktów pomiaru temperatury w walcu. Punkty pomiaru temperatury dobrano z uwzględnieniem możliwości technologicznych wykonania nawierceń oraz dokładności układu pomiarowego pieca do obróbki cieplnej VTR PP. Przeprowadzona analiza pozwala na umieszczenie termoelementów w sposób jak najmniej zaburzający przepływ ciepła w nagrzewanym walcu. W pracy przedstawiono model obliczeniowy opracowany w środowisku FreeFEM++. Uwzględniono w nim niestacjonarne równanie przewodnictwa ciepła oraz zależny od temperatury współczynnik przewodzenia ciepła i ciepło właściwe dla materiału walca. W przeprowadzonych obliczeniach posłużono się metodą elementów skończonych. Metoda ta może być stosowana dla geometrii walcowych niezależnie od parametrów nagrzewania i materiału nagrzewanego elementu.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

37 - 49

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.04

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/24/34

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0