Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stateczność cienkościennych konstrukcji metalowych z luzami i początkowymi imperfekcjami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

137

ISBN

978-83-7775-371-2

Katalog

xx003474176