Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Usability of an open ERP system in a manufacturing company: an ergonomic perspective

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

URL

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351008877/chapters/10.1201%2F9781351008884-83

Książka

Occupational Safety and Hygiene VI : book chapters from the 6th International Symposium on Occupation Safety and Hygiene (SHO 2018), March 26-27, 2018, Guimarães, Portugal

Zaprezentowany na

6th International Symposium on Occupation Safety and Hygiene (SHO 2018), 26-27.03.2018, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS