Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Znaczenie telepracy w gospodarce opartej na wiedzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN The importance of teleworking in a knowledge-base economy

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • telepraca
  • praca zdalna
  • gospodarka oparta na wiedzy
EN
  • telework
  • remote work
  • knowledge-base economy
Strony (od-do)

325 - 333

Książka

Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 : nauki techniczne i ścisłe

Zaprezentowany na

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć naukę” (II edycja) – 29.09.2018, Łódź, 29.09.2018, Łódź, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5