Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Specific emission of harmful compounds analysis from an agricultural tractor in a modified NRSC test

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Analiza jednostkowej emisji związków toksycznych z ciągnika rolniczego w zmodyfikowanym teście NRSC

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 63 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • emission
  • NRMM
  • modified NRSC test
  • PEMS
Strony (od-do)

220 - 224

URL

http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_4_SSL.pdf

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]