Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Effect of emission measurement of toxic exhaust components of automotive vehicles equipped with spark-ignition engines on the environment during mandatory check tests at vehicle inspection stations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Wpływ pomiaru emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym na środowisko podczas obowiązkowych badań kontrolnych na stacjach kontroli pojazdów

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Punktacja MNiSW

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

478 - 481

Licencja

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania