Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Building as a Primary Means of Preventative Care. Postulate of Certification of Buildings Intended for Use by the Elderly in Multi-family Housing and Collective Housing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

3 - 11

DOI

10.1007/978-3-030-20151-7

URL

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20151-7

Książka

Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure

Zaprezentowany na

AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, 24-28.07.2019, Washington, United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20