Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The methodology of multiple criteria decision making for selecting the refrigeration system of gastronomic furniture

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

PL Metodyka wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji w zastosowaniu do wyboru układu chłodniczego mebli gastronomicznych

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 64 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multiple criteria decision making
  • refrigeration system
  • gastronomic furniture
Strony (od-do)

15 - 18

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5