Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena efektów starzenia materiałów kompozytowych na bazie polioksymetylenu modyfikowanego tlenkiem glinu (Al2O3)

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

34 - 35

Book

Przetwórstwo tworzyw polimerowych : XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe, Nowy Adamów, 30 czerwca - 2 lipca 2019 r.

Presented on

XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe : Przetwórstwo tworzyw polimerowych, 30.06.2019 - 02.07.2019, Nowy Adamów, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.