Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Computer-aided Diagnosis in Lungs Radiography

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

427 - 430

DOI

10.23919/MIXDES.2018.8436863

URL

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8436863

Książka

Proceedings of 25th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES 2018, Gdynia, Poland, June 21-23, 2018

Zaprezentowany na

25th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES 2018), 21-23.06.2018, Gdynia, Poland

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS (15)