Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nowy sposób oceny ruchów masowych przy użyciu skali OMI

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Budowlany

Rocznik: 2019 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

78 - 80

URL

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-23a9252f-1dde-4c35-9a17-91faafad4c8f?q=bwmeta1.element.baztech-52046a2b-a95e-4b55-b8b0-7f73aab533bc;11&qt=CHILDREN-STATELESS

Zaprezentowany na

XXIV Ogólnopolska Konferencja "Ekologia a Budownictwo", 10-12.10.2019, Bielsko-Biała, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

5