Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Porównanie zawartości związków fenolowych, kwasów organicznych oraz alkaloidów w częściach naziemnych i podziemnych pokrzywy

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

261 - 263

Book

BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne

Presented on

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 7.12.2019, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.