Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Współczesne środowiska pracy - kierunki zmian

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 61

Książka

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Punktacja MNiSW / rozdział

20