Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Determining the Power Consumption of the Automatic Device for Belt Perforation Based on the Dynamic Model

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dynamic analysis
  • timing belt
  • catalog mechanical properties
  • punching die
  • belt perforation
  • Lagrangian mechanics
  • linear drive
Strony (od-do)

317-1 - 317-15

DOI

10.3390/en14020317

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/317

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]