Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ budowy podłoża gruntowego i prawidłowego jego rozpoznania na stany graniczne nośności i użytkowalności obiektów mostowych. Wybrane przykłady

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

127 - 139

Book

Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów : budownictwo mostowe : praca zbiorowa

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.