Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

The problem of the choice of transport means by the Poznan University of Technology students

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Title variant

PL Problem wyboru środka transportu przez studentów Politechniki Poznańskiej

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • transport
  • choice of means of transport
  • Poznan University of Technology students
  • transport preferences of students
Abstract

EN Poznan University of Technology is an important center of education which attracts students from distant cities. The university significantly affects the economy of the city of Poznan, as well as the nearby towns. The majority of the students rent apartments or rooms, use public transport to commute to the college, buy in Poznan stores, visit cultural centers or dine in restaurants, etc. Currently over 20 000, both full-time and part-time students, attend Poznan University of Technology. Among them are the residents of Poznan, commuters from nearby towns, as well as those coming from distant cities. Therefore the dilemma of choosing the proper means of transport appears [5]. In the article the Poznan University of Technology students' preferences regarding the choice of means of transport in order to travel to the university, and also the available means of transport were described and compared.

PL Problem wyboru środka transportu jest dobrze znany studentom, którzy codziennie dojeżdżają na uczelnię. W oparciu o kryteria wyboru podejmują oni decyzję co do rodzaju środka transportu, z jakiego skorzystają. W artykule opisano możliwe do wybrania środki transportu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, w celu dojazdu na Politechnikę Poznańską. Podano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów uczelni. Przedstawiono charakterystykę studentów - miejsce zamieszkania, czas dojazdu i odległość, jaką muszą pokonać od miejsca zamieszkania do uczelni. Opisano również preferencje studentów i czynniki przesądzające o wyborze danego środka transportu, a także przedstawiono wyniki dotyczące kosztów podróży.

Pages (from - to)

5 - 16

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.3.01

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.