Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

English for Specific Purposes, Its Place within English Language Teaching and Its Supporting Role in English Medium Instruction

Autorzy

[ 1 ] Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

PL Język angielski dla celów specjalistycznych, jego miejsce w dydaktyce języka angielskiego jako obcego oraz jego wspierająca rola w nauczaniu przedmiotów z wykładowym językiem angielskim

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

91 - 105

Książka

English Medium Instruction at European Universities

Punktacja MNiSW / rozdział

20