Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie właściwości metrologicznych analizatora jakości energii elektrycznej z uwzględnieniem zjawiska przecieku widma

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2021 | Tom: R. 97 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • analizator jakości energii elektrycznej
  • budżet niepewności
  • okno pomiarowe
  • przeciek widma
Strony (od-do)

78 - 81

DOI

10.15199/48.2021.05.13,

URL

http://pe.org.pl/articles/2021/5/13.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20