Processing may take a few seconds...

Article


Title

Tezy do strategii działania oddziału SIMP w Poznaniu w warunkach integracji europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing

Journal year: 2006 | Journal number: z. 5

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

243 - 250

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej, 18-20.05.2006, Krynica Górska, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.