Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Value Estimation of End of Life Vehicles as a Source of Competitive Advantage for Dismantling Station

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Szacowanie wartości pojazdu wycofanego z eksploatacji jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej stacji demontażu

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • end of life vehicle (elv)
  • dismantling station
  • recycling network
Strony (od-do)

83 - 93

DOI

10.17270/J.LOG.2016.1.8

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13