Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

A Guide for Rating Calculations of Insulated Cables

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

EN Working Group B1.35

Rok publikacji

2015

Język publikacji

angielski

Miejsce

Paris, France

Wydawca

CIGRE

Data opublikowania

2015

Liczba stron

271

ISBN

978-2-85873-343-9