Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

The redistributions of pressure on the surfaces of impinging and said wall in the reverse chamber

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • impinging jet
  • reverse chamber
  • circulating jet
  • axis-symmetrical jet
  • turbulence
Strony (od-do)

1 - 6

Książka

Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15), The 16th International Conference on Fluid Flow Technologies , Budapest, Hungary, 1-4 September, 2015

Zaprezentowany na

Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15), 1-4.09.2015, Budapest, Hungary