Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy utrzymania systemów technicznych : materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7814-222-5

Rozdziały
Model symulacyjny utrzymania infrastruktury logistycznej terminala kontenerowego - podejście agentowe (s. 1-9)
Konferencja

XLII Zimowa Szkoła Niezawodności, 12-18.01.2014, Szczyrk, Polska