Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kazimierza Ajdukiewicza pogląd na rolę wnioskowania redukcyjnego w twórczości naukowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Filo-Sofija

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 28

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 91

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7