Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The Non-Governmental Organisations in the Leszno subregion. Potential and Constraints

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Annales. Etyka w życiu gospodarczym

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 19 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

109 - 122

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10