Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Occupational health and safety management in the international condition (consistent with objectives the ISO 45001 standard)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wymiarze międzynarodowym (zgodnym z założeniami normy ISO 45001)

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Modern Management Review

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 22 (4/2015)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • occupational health and safety management
  • standardization
  • iso 45001
Strony (od-do)

73 - 88

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11